من تو را می خوانم ....

خدایا ! از این که می بینم بزرگی چون تو همواره مرا زیر نظر دارد سخت به خود می بالم ، خدایا ! به خاطر این که هرگز تنهایم نمی گذاری از تو سپاسگزارم .....

لحظه

                         لحـــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ... فقط چند لحظه کنارم بشین                                   یه رویای کوتاه تنها همین ته آرزوهای من این شده                                        ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 48 بازدید
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
3 پست