آرزوهایم بسیار دورند ...

دستهایم به ارزوهایم نمیرسند

ارزوهایم بسیار دورند

ولی درخت سبز صبرم میگوید

امیدی هست خدایی هست

این بار برای رسیدن به ارزوهایم

بک صندلی زیر پایم میگذارم

شاید این بار

دستم به ارزوهایم رسد!!!!!!

 


/ 1 نظر / 27 بازدید
ریحان

مثل همیشه 20[نیشخند][نیشخند]